Archivo de la etiqueta: Junta

Zuzendaritza Batzordearen komunikatua

Martxoaren 7an urtebete egin zuen Barakaldoko Schola Cantorumek azken kontzertua eman zuenetik.
Gure 80. urteurreneko lehen kontzertua zen, eta, jakin gabe, azkena ere izan zen.

Osasun-egoera kezkatzen hasia zen, inork ez zekien zer zetorkigun gainera, eta tartean zeuden erakunde ofizialen beharrezko baimen eta laguntza guztiak edukita, Carl Orffen «Carmina Burana» kantata burutu genuen San Jose elizan, Schola Cantorumeko lau abesbatzak Barakaldoko Udal Musika bandarekin, zazpi bakarlarirekin eta Errioxako abesbatza sinfonikoarekin batera. Egia esan, sari polita izan zen parte hartzaile guztiek aurretik hilabete askotan zehar egindako lan gogorragatik.

Martxoaren 12an, entseguak bertan behera utziko zirela jakinarazi zitzaien gure abesbatzei, Eusko Jaurlaritzaren akordioari jarraituz. Ikastetxe eta unibertsitate guztiak ixtea erabaki zuten (Hezkuntzak eta Osakidetzak). Koherentzia eta erantzukizun hutsagatik.

Schola Cantorumek, udatik bueltan, ikasturte berria hastearekin batera, bere lokaletan aplikatu eta jarraitu beharreko arauak idazteaz arduratu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Abesbatzen Federazioak eta Osalanek adostutako osasun-neurrietara egokitzeko. Gastu ekonomiko handia egin zen, materiala eta lokalak osasun-eskakizun eta -neurri horietara egokitzeko. Hori guztia alferrikakoa izan da; izan ere, Eusko Jaurlaritzak berariaz debekatu zuen abesbatzen (profesionalak ez direnak, jarduteko kontraturik ez dutenak edo Eusko Jaurlaritzarentzat erreferenteak ez direnak) eta dantza-taldeen jarduera. Eta horietako bakoitzaren bideragarritasuna aztertu gabe (ulertuta administrazio-maila guztietako kultura-teknikariak daudela, eta azterlan horiek Eusko Jaurlaritzaren neurriekin egin ditzaketela).

Bizitzako beste edozein eremuk bere gutxi-gehiagorekin funtzionatzen jarraitzen du, baina kultura amateurrak, egunez egun kalean mugitzen denak, jende xehearen artean ikusten denak, urtebete darama itxita eta desagertzera bideratuta.

Administrazioak ez ditugu hurbil izan, gutxienez, pandemia honen ondoren zer egoeratan gauden eta zer egoeratan gera gaitezkeen ikusteko.

Zoritxarrez, herrietako eta auzoko kultur taldeen galera oso handia iragartzen dugu, horrek aberastasun kultural eta identitarioaren galera ekarriko duen zorigaitzarekin.

Gurutzatu ditzagun hatzak hau guztia azkar gerta dadin, eta gutako bakoitza jabetu gaitezen kulturak gure bizitzan duen garrantziaz eta guztion artean galdutako denbora berreskuratu ahal izan dezagun.

Schola Cantorumeko zuzendaritza batzordetik eskerrak eman nahi dizkiegu erakundeko talde teknikoaren buru diren profesionalei (zuzendariak, kantu irakaslea eta ahots teknikaria eta pianistak). Lana ohiko moduan egiteko aukera galdu badute ere, beren abesbatzekin harremanetan jarraitu dute (ahal izan duten bezala), online konexioen bidez, partitura berriak eginez, ikasteko materiala bidaliz, ahots-ariketak bidaliz, etab. Gutxienez abesbatz bakoitzeko kideek entitatearekin modu aktiboan harremanetan jarrai dezaten lortu dute.
Mila esker denoi!!!

Prest gaude agintariek baimena ematen diguten lehen unetik itzultzeko, eta lan egingo dugu kulturak gure herrietako bizitzan duen garrantzia ikusarazi arte, eta erakutsiz erantzukizunez KULTURA SEGURUA dela!!!

Barakaldoko San Bizenteko Schola Cantorumeko zuzendaritza batzordea.

Reflexión de la Junta Directiva

El pasado 7 de Marzo hizo un año desde que La Schola Cantorum de Barakaldo dio su último concierto.
Era el primer concierto de la celebración de nuestro 80 Aniversario, y sin saberlo, fue también el último.
La situación sanitaria empezaba a preocupar, nadie sabía lo que se nos venía encima, teniendo todos los permisos y ayudas necesarias de los entes oficiales involucrados llevamos a cabo la Cantata “Carmina Burana” de Carl Orff en la Iglesia de San José, los cuatro coros de la Schola Cantorum junto con La Banda Municipal de Música de Barakaldo, siete solistas y el Coro Sinfónico de La Rioja. La verdad es que fue una bonita recompensa al duro trabajo realizado por todos los participantes en el evento durante muchos meses atrás.
El día doce de marzo se comunicó a nuestros coros la suspensión de ensayos hasta nuevo aviso siguiendo el acuerdo del G.V. (Educación y Osakidetza) que decidió cerrar todos los colegios y universidades. Por pura coherencia y responsabilidad.
La Schola Cantorum, a la vuelta del verano con el comienzo del nuevo curso, se preocupó de redactar las normas a aplicar y a seguir en sus locales para adecuarlos a las medidas sanitarias consensuadas por la  Federación de Coros del País Vasco y Osalan, realizándose un importante desembolso económico para adaptar el material y locales a dichos requerimientos y medidas sanitarias. Todo ello ha sido en vano, ya que desde el Gobierno Vasco se prohibió expresamente la actividad de Coros (no profesionales, sin contrato de actuación o no referentes para el Gobierno Vasco) y grupos de danzas. Y sin pararse a estudiar la viabilidad de cada uno de ellos (entendiendo que hay técnicos de cultura a todos los niveles de la administración, que podrían realizar esos estudios con las medidas de Gobierno Vasco en la mano).
Cualquier otro ámbito de la vida va funcionando con sus más y sus menos, pero la cultura amateur, la que se mueve en la calle día a día, la que se deja ver entre la gente de a pie, lleva un año cerrada y destinada a la desaparición.
No hemos tenido ni un pequeño acercamiento de las administraciones para ver, por lo menos, en qué situación nos encontramos y en qué situación podemos quedar después de ésta pandemia.
Desgraciadamente auguramos una pérdida muy importante de grupos culturales de pueblos, de barrio, con la desgracia que ello traerá de pérdida de riqueza cultural e identitaria.
Crucemos los dedos para que todo esto pase pronto y cada uno de nosotros tomemos conciencia de la importancia de la cultura en nuestras vidas y entre todos podamos recuperar el tiempo perdido.
Desde la junta directiva de la Schola Cantorum queremos agradecer el tesón y la implicación de los profesionales que están al frente del equipo técnico de la entidad, (sus directoras, directores, profesora de canto y técnica vocal y pianistas). Pese a verse privados de la posibilidad de llevar a cabo su trabajo de la forma habitual, han seguido (como les ha sido posible) en contacto con sus coros, mediante conexiones on line, realizando nuevas partituras, enviando material para estudio, enviando ejercicios vocales, etc… haciendo por lo menos que los miembros de cada coro sigan en contacto con la entidad de manera activa.
Mila esker denoi!!!

  Estamos preparados para volver desde el primer momento en que las autoridades nos den permiso, y trabajaremos hasta hacerles ver la importancia de la cultura en la vida de nuestros pueblos, y demostrar que con responsabilidad la ¡¡¡CULTURA ES SEGURA!!!

La junta directiva de la Schola Cantorum de San Vicente de Barakaldo.