Archivo de la categoría: Cat Voces Blancas

Schola Cantorum Voces Blancas

Abesbatzek berriro abestu ahal izatea eskatzen diote Eusko Jaurlaritzari

Joan den azaroaz geroztik, Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriak direla eta, Euskadiko abesbatzek debekatuta dute entseatzeko biltzea, nahiz eta Euskal Herriko Abesbatzen Elkarteak protokolo zabal eta zehatz bat idatzi duen Eusko Jaurlaritzako Lan Osasun Sailarekin elkarlanean. Hala ere, eta agintariek hilabete hauetan beste proposamen batzuk berreskuratzeko aukera eman duten arren, ez da gauza bera gertatzen abesbatzekin.
Hilabete gehiegi dira entseatu ezinik, eta apirilaren 16an, Ahotsaren Nazioarteko Eguna ospatu zenean, abesbatzek nahikoa dela esaten hasi nahi izan zuten.
“Kantuz bai, ixilik ez” lelopean, egoera salatzeko kanpaina bat jartzen ari dira abian, eta, laster, egoera salatzeko eta ekintza desberdinak egingo dituzte. Euskal Herriko lurralde talde eta federazio ezberdinen artean «kantatzea segurua dela» aldarrikatzeko mugimenduak egiten ari dira, pandemiaren aurrean ezarritako segurtasun neurriak errespetatzen
badira, eta hori da, bistakoa denez, koralisten eta arduradunen asmoa.
Berehalako protesta maiatzaren 2an izango da, 12: 00etan, eta abesbatzak aldi berean bilduko dira hiru hiriburuetan, baita beste herri batzuetan ere, euren jarduera egin ahal izatea aldarrikatzeko. Bilboren kasuan, Bizkaiko Abesbatzen Elkarteak antolatutako elkarretaratzea Arriaga Plazan izango da.
Euskal federazio eta elkarteen artean beldur handia dago alderdi asko desagertuko ote diren. Lan- , kultura- eta kirol-arloko beste jarduera batzuk segurtasun osoa ez dagoela oinarri hartuta egin badaitezke, abesbatza-erakundeak mahai gainean jartzen ari dira zer dela-eta eragozten duten
kideek, gutxienez, aurrez aurre berriz entseatzea.
Prestatzen ari den protesta-kanpainaren asmoa jarduerara itzultzeko eskatzea da, arriskuak ahalik eta gehien murrizteko neurri guzti-guztiak bere gain hartuz, bai aipatutako protokoloan ezarritakoak, bai ezar daitezkeen berriak.

Los coros exigen al Gobierno Vasco poder volver a cantar

Desde el pasado noviembre, debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Vasco, las masas corales del País Vasco tienen prohibido reunirse para ensayar, a pesar de que existe un amplio y detallado protocolo redactado por Euskal Herriko Abesbatzen Elkartea en colaboración con el departamento de Salud Laboral del Gobierno Vasco. Aun así, y aunque las autoridades han ido permitiendo en estos meses que sí se recuperen otras propuestas, no sucede lo mismo con los coros.
Son ya demasiados meses sin ni siquiera poder ensayar y el pasado día 16 de abril, cuando se celebró el Día Internacional de la Voz, las masas corales quisieron empezar a decir basta.
Bajo el lema “Kantuz bai, ixilik ez”, se está poniendo en marcha una campaña de denuncia de la situación que va a desembocar en breve en una serie de acciones de protesta y denuncia. Entre diferentes agrupaciones y federaciones territoriales de Euskal Herria ya está habiendo movimientos para reivindicar que «cantar es seguro» si se respetan las medidas de seguridad establecidas frente a la pandemia,
que, como es evidente, es la intención de los coralistas y sus responsables.
La protesta más inmediata será el día 2 de mayo, a las 12:00, donde los coros se concentrarán simultáneamente en las tres capitales vascas, así como en diversos municipios de Euskal Herria, para reivindicar que se les permita realizar su actividad. En el caso de Bilbao, la concentración, organizada por Bizkaiko Abesbatzen Elkartea, será en la Plaza Arriaga.
Entre las federaciones y agrupaciones vascashay bastante temor a que muchas formaciones desaparezcan. Si otras actividades tanto laborales como culturales y deportivas sí se están pudiendo llevar a cabo sobre la base de que la seguridad completa no existe, las entidades corales están poniendo sobre la mesa qué es lo que impide que sus integrantes puedan, por lo menos, volver a ensayar de manera presencial.
La intención de la campaña de protesta que se está preparando pasa por exigir la vuelta a la actividad asumiendo todas y cada una de las medidas que sean necesarias para minimizar al máximo los riesgos, tanto las ya establecidas en el mencionado protocolo como nuevas que se puedan implementar.

Ahotsaren Nazioarteko Eguna 2021

Gaur, Apirikak 16, AHOTSAREN NAZIOARTEKO EGUNA, Euskal abesbatzok gure ahotsa altxatzen dugu honakoa esateko: ABESTU NAHI DUGU eta ez digute uzten!! (Adi egon, laster ekintza gehiago!!) Zabal ezazu!!


Hoy, 16 de abril, Día Internacional de la Voz, los coros vascos alzamos nuestra voz: QUEREMOS CANTAR y no nos está permitido. (¡¡Atención!! ¡¡Próximamente más actos de protesta!!) Compártelo!!

Asamblea General Pospuesta – 2021- Batzorde Orokorra Atzeratuta

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA POSPUESTA

Se informa a l@s Soci@s de esta entidad, que siguiendo las directrices marcadas por el departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, La Schola Cantorum de San Vicente de Barakaldo pospone la celebración de su Asamblea General Ordinaria hasta que las condiciones de Salud Pública así lo permitan y el Gobierno Vasco confirme la vuelta a la normalidad de toda actividad de agrupación social.
Cuando dicha Asamblea pueda ser llevada a cabo, se hará pública su convocatoria por los medios de costumbre.

Barakaldo a 16 de Marzo de 2021

La Junta Directiva

BATZORDE OROKORRA ATZERATUTA

Entidade honen bazkide guztiei helarazi nahi dizuegu, Eusko Jaurlaritzak emandako pautengatik, San Bizenteko  ScholaCantorumek atzeratu behar izango duela Batzorde Orokorra, sanitate publikoa berriz normaltazunez egon arte eta Eusko Jaurlaritzak aktibitate guztiei normaltasunez jarraitzeko baimena eman arte.
Batzordearen ospakizunaren data berria jakitean, haren berri izango duzue betiko sareetatik.

Barakaldon, 2021eko martxoaren 16an

Zuzendaritza Batzordea

Zuzendaritza Batzordearen komunikatua

Martxoaren 7an urtebete egin zuen Barakaldoko Schola Cantorumek azken kontzertua eman zuenetik.
Gure 80. urteurreneko lehen kontzertua zen, eta, jakin gabe, azkena ere izan zen.

Osasun-egoera kezkatzen hasia zen, inork ez zekien zer zetorkigun gainera, eta tartean zeuden erakunde ofizialen beharrezko baimen eta laguntza guztiak edukita, Carl Orffen «Carmina Burana» kantata burutu genuen San Jose elizan, Schola Cantorumeko lau abesbatzak Barakaldoko Udal Musika bandarekin, zazpi bakarlarirekin eta Errioxako abesbatza sinfonikoarekin batera. Egia esan, sari polita izan zen parte hartzaile guztiek aurretik hilabete askotan zehar egindako lan gogorragatik.

Martxoaren 12an, entseguak bertan behera utziko zirela jakinarazi zitzaien gure abesbatzei, Eusko Jaurlaritzaren akordioari jarraituz. Ikastetxe eta unibertsitate guztiak ixtea erabaki zuten (Hezkuntzak eta Osakidetzak). Koherentzia eta erantzukizun hutsagatik.

Schola Cantorumek, udatik bueltan, ikasturte berria hastearekin batera, bere lokaletan aplikatu eta jarraitu beharreko arauak idazteaz arduratu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Abesbatzen Federazioak eta Osalanek adostutako osasun-neurrietara egokitzeko. Gastu ekonomiko handia egin zen, materiala eta lokalak osasun-eskakizun eta -neurri horietara egokitzeko. Hori guztia alferrikakoa izan da; izan ere, Eusko Jaurlaritzak berariaz debekatu zuen abesbatzen (profesionalak ez direnak, jarduteko kontraturik ez dutenak edo Eusko Jaurlaritzarentzat erreferenteak ez direnak) eta dantza-taldeen jarduera. Eta horietako bakoitzaren bideragarritasuna aztertu gabe (ulertuta administrazio-maila guztietako kultura-teknikariak daudela, eta azterlan horiek Eusko Jaurlaritzaren neurriekin egin ditzaketela).

Bizitzako beste edozein eremuk bere gutxi-gehiagorekin funtzionatzen jarraitzen du, baina kultura amateurrak, egunez egun kalean mugitzen denak, jende xehearen artean ikusten denak, urtebete darama itxita eta desagertzera bideratuta.

Administrazioak ez ditugu hurbil izan, gutxienez, pandemia honen ondoren zer egoeratan gauden eta zer egoeratan gera gaitezkeen ikusteko.

Zoritxarrez, herrietako eta auzoko kultur taldeen galera oso handia iragartzen dugu, horrek aberastasun kultural eta identitarioaren galera ekarriko duen zorigaitzarekin.

Gurutzatu ditzagun hatzak hau guztia azkar gerta dadin, eta gutako bakoitza jabetu gaitezen kulturak gure bizitzan duen garrantziaz eta guztion artean galdutako denbora berreskuratu ahal izan dezagun.

Schola Cantorumeko zuzendaritza batzordetik eskerrak eman nahi dizkiegu erakundeko talde teknikoaren buru diren profesionalei (zuzendariak, kantu irakaslea eta ahots teknikaria eta pianistak). Lana ohiko moduan egiteko aukera galdu badute ere, beren abesbatzekin harremanetan jarraitu dute (ahal izan duten bezala), online konexioen bidez, partitura berriak eginez, ikasteko materiala bidaliz, ahots-ariketak bidaliz, etab. Gutxienez abesbatz bakoitzeko kideek entitatearekin modu aktiboan harremanetan jarrai dezaten lortu dute.
Mila esker denoi!!!

Prest gaude agintariek baimena ematen diguten lehen unetik itzultzeko, eta lan egingo dugu kulturak gure herrietako bizitzan duen garrantzia ikusarazi arte, eta erakutsiz erantzukizunez KULTURA SEGURUA dela!!!

Barakaldoko San Bizenteko Schola Cantorumeko zuzendaritza batzordea.

Reflexión de la Junta Directiva

El pasado 7 de Marzo hizo un año desde que La Schola Cantorum de Barakaldo dio su último concierto.
Era el primer concierto de la celebración de nuestro 80 Aniversario, y sin saberlo, fue también el último.
La situación sanitaria empezaba a preocupar, nadie sabía lo que se nos venía encima, teniendo todos los permisos y ayudas necesarias de los entes oficiales involucrados llevamos a cabo la Cantata “Carmina Burana” de Carl Orff en la Iglesia de San José, los cuatro coros de la Schola Cantorum junto con La Banda Municipal de Música de Barakaldo, siete solistas y el Coro Sinfónico de La Rioja. La verdad es que fue una bonita recompensa al duro trabajo realizado por todos los participantes en el evento durante muchos meses atrás.
El día doce de marzo se comunicó a nuestros coros la suspensión de ensayos hasta nuevo aviso siguiendo el acuerdo del G.V. (Educación y Osakidetza) que decidió cerrar todos los colegios y universidades. Por pura coherencia y responsabilidad.
La Schola Cantorum, a la vuelta del verano con el comienzo del nuevo curso, se preocupó de redactar las normas a aplicar y a seguir en sus locales para adecuarlos a las medidas sanitarias consensuadas por la  Federación de Coros del País Vasco y Osalan, realizándose un importante desembolso económico para adaptar el material y locales a dichos requerimientos y medidas sanitarias. Todo ello ha sido en vano, ya que desde el Gobierno Vasco se prohibió expresamente la actividad de Coros (no profesionales, sin contrato de actuación o no referentes para el Gobierno Vasco) y grupos de danzas. Y sin pararse a estudiar la viabilidad de cada uno de ellos (entendiendo que hay técnicos de cultura a todos los niveles de la administración, que podrían realizar esos estudios con las medidas de Gobierno Vasco en la mano).
Cualquier otro ámbito de la vida va funcionando con sus más y sus menos, pero la cultura amateur, la que se mueve en la calle día a día, la que se deja ver entre la gente de a pie, lleva un año cerrada y destinada a la desaparición.
No hemos tenido ni un pequeño acercamiento de las administraciones para ver, por lo menos, en qué situación nos encontramos y en qué situación podemos quedar después de ésta pandemia.
Desgraciadamente auguramos una pérdida muy importante de grupos culturales de pueblos, de barrio, con la desgracia que ello traerá de pérdida de riqueza cultural e identitaria.
Crucemos los dedos para que todo esto pase pronto y cada uno de nosotros tomemos conciencia de la importancia de la cultura en nuestras vidas y entre todos podamos recuperar el tiempo perdido.
Desde la junta directiva de la Schola Cantorum queremos agradecer el tesón y la implicación de los profesionales que están al frente del equipo técnico de la entidad, (sus directoras, directores, profesora de canto y técnica vocal y pianistas). Pese a verse privados de la posibilidad de llevar a cabo su trabajo de la forma habitual, han seguido (como les ha sido posible) en contacto con sus coros, mediante conexiones on line, realizando nuevas partituras, enviando material para estudio, enviando ejercicios vocales, etc… haciendo por lo menos que los miembros de cada coro sigan en contacto con la entidad de manera activa.
Mila esker denoi!!!

  Estamos preparados para volver desde el primer momento en que las autoridades nos den permiso, y trabajaremos hasta hacerles ver la importancia de la cultura en la vida de nuestros pueblos, y demostrar que con responsabilidad la ¡¡¡CULTURA ES SEGURA!!!

La junta directiva de la Schola Cantorum de San Vicente de Barakaldo.

Zorionak eta Urte Berri On 2020

Schola Navidad 2020

Desde la Schola Cantorum San Vicente de Barakaldo queremos haceros llegar nuestra felicitación de Navidad y los mejores deseos para este año 2021, siempre con la música como acompañante.

—–
Barakaldoko Schola Cantorum partetik Gabon zoriontsuak eta datorren 2021 urterako hoberena opa dizkizuegu, beti musikaz lagunduta.

Suspensión de ensayos

Siguiendo la normativa actual nos vemos obligados a suspender los ensayos en nuestros locales hasta nuevo aviso y como hicimos en confinamiento, en la medida de lo posible,  no perder la dinámica con ensayos online vía internet.
Ánimo a todos y a seguir disfrutando del canto!

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO
viernes 6 de noviembre de 2020

«13.– Actividades y espectáculos culturales.

Ninguna actividad ni evento cultural o social podrá finalizar más
tarde de las 21:00 horas. Quedan suspendidos los ensayos y
actuaciones colectivas no profesionales de carácter músico-vocal o
de danzas
, salvo en el caso de los que pertenezcan a la formación
reglada de estudios de grado o equivalente de música. Se prohíbe la
venta y consumo de golosinas, refrescos o similares en las
instalaciones asociadas a este tipo de actividades.»

Lotería de Navidad y cuotas de socio 2020

Pese a las actuales circunstancias, tenemos que hacer lo posible por seguir con nuestra vida cumpliendo todas las indicaciones y normas que las autoridades nos indican.
Llegados a estas fechas la Schola Cantorum siempre cita a sus soci@s para la recogida de la lotería de Navidad, pago de cuotas, disfrutar del concierto de Santa Cecilia y participar de la Misa conmemorativa en honor a la Santa y en recuerdo de l@s Soci@s fallecidos durante el año, además del ya tradicional Vino de Honor en los locales de la Asociación Laguntasuna, el mejor momento del año dónde todos podemos confraternizar, el día de l@s Soci@s!!. Este año, dadas las circunstancias, no podemos ofrecer el concierto de Santa Cecilia, no podemos confraternizar en el tradicional Vino de Honor, pero si vamos a participar de la misa conmemorativa de Santa Cecilia (solo un grupo reducido de miembr@s de la Schola), el 22 de Noviembre a las 11:30, en honor a nuestra patrona e «in memoriam» de nuestr@s asociad@s fallecid@s durante este difícil año.
Con motivo también de la pandemia y en vistas a cumplir en todo momento las directrices marcadas por el Gobierno Vasco, este año os atenderemos para la recogida de Lotería y pago de Cuotas anuales, en los locales de la antigua tienda de MODAS MENCHU en la Plaza de La Anteiglesia Nº 3. (Entre el Café Ideal y el Mesón Peña). En dicho local podemos mantener todas las medidas de seguridad requeridas en estos momentos.

QUEREMOS AGRADECER A MODAS MENCHU EL GRAN FAVOR QUE HACE A LA SCHOLA CANTORUM CEDIENDO DESINTERESADAMENTE SU LOCAL PARA ESTE COMETIDO, ASÍ COMO A MARIA BONA (ACTUAL REGENTE EL CAFÉ IDEAL) POR LA CESION DE MOBILIARIO PARA FACILITARNOS LA LABOR.

Os dejamos unas fotos, ya tenemos todo preparado, a partir de mañana, Sábados y Domingos (excepto el día 22) de 10:00 a 13:00 hasta el 13 de Diciembre. OS ESPERAMOS!!